Kāds ir katalizators

4

Kāds ir katalizators
Katalītiskais neitralizators ir ierīce, kas izmanto katalizatoru, lai trīs kaitīgos savienojumus automašīnu izplūdes gāzēs pārvērstu par nekaitīgiem savienojumiem. Trīs kaitīgie savienojumi ir:
- ogļūdeņraži GOS (nesadeguša benzīna veidā, rada smogu)
-Oglekļa monoksīds CO (ir inde jebkurai gaisu elpojošai animai)
- slāpekļa oksīdi NOx (noved pie smoga un skāba lietus)

Kā darbojas katalītiskais neitralizators
Katalītiskajā neitralizatorā katalizators (platīna un pallādija formā) tiek pārklāts uz keramikas šūnveida korpusa, kas ir izmitinātājam līdzīgā iepakojumā, kas piestiprināts pie izplūdes caurules. Katalizators palīdz oglekļa monoksīdu pārveidot oglekļa dioksīdā (CO uz CO2). Tas pārvērš ogļūdeņražus oglekļa dioksīdā (CO2) un ūdenī. Tas arī pārveido slāpekļa oksīdus atpakaļ slāpeklī un skābeklī.


Pasta laiks: augusts-11-2020